Love Mandala
Pochoirs Série Urban Mandala
Paris

2015